====>
 

Механика
 

Електричество и
магнетизъм

Оптика
 

Топлинни
явления

Човекът и
природата

Цени
Online магазин


Фирма ТИБОЛАБ разработва и предлага комплекти за обучение (лабораторни работи и демонстрации) по действащите учебни програми по природни науки.

Комплектите:
  • Съдържат пълни описания на лабораторните упражнения и демонстрациите
  • Готови са за работа без първоначална подготовка
  • Съдържат всичко необходимо за провеждането на експериментите
  • Прости са за употреба
  • Не са “капризни”
  • Съдържат атрактивни допълнителни въпроси и задачи
  • Достъпни цени

Контакти:      info@tibolab.com      0899 168 310      www.tibolab.com      Електронен магазин


====>
 

Механика
 

Електричество и
магнетизъм

Оптика
 

Топлинни
явления

Човекът и
природата

Цени
Online магазин